Jak zostać młodym strażakiem

Jak zostać członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli? Osoba zainteresowana wstąpieniem do MDP: · musi mieć skończone 10 lat · musi pobrać od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) Oświadczenie Deklarację Członkowską MDP z Kwestionariuszem Informacyjnym · musi złożyć na ręce Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) wypełnione przez rodziców lub opiekunów prawnych Oświadczenie – Deklarację Członkowską z Kwestionariuszem Informacyjnym i zdjęciem legitymacyjnym · po złożeniu Oświadczenia Rada MDP podejmuje decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu zainteresowanego do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jako Kandydata do MDP · otrzymuje od Dowódcy MMDP (chłopcy) lub ŻMDP (dziewczęta) ustną informację o decyzji Rady MDP w sprawie przyjęcia do MDP · po pozytywnej decyzji Rady MDP o przyjęciu zainteresowany otrzymuje status Kandydata do MDP Kandydat do MDP: · w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia Oświadczenia ma obowiązek rozpisania z Opiekunem MDP Próby Kandydackiej MDP · po rozpisaniu Próby Kandydackiej MDP w ciągu jednego miesiąca zalicza u Dowódcy MMDP(chłopcy) lub ŻMDP(dziewczęta) wszystkie zadania Próby Kandydackiej MDP · po zaliczeniu wszystkich zadań Próby Kandydackiej MDP prosi Dowódcę MMDP (chłopcy) lub ŻMDP(dziewczęta) o zamknięcie i zaliczenie Próby Kandydackiej MDP · po zamknięciu i zaliczeniu Próby Kandydackiej MDP zostaje dopuszczony przez Opiekuna MDP do złożenia Ślubowania Członków MDP, po złożeniu którego staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską.

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ (DZIEWCZĘTA)

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Marszałek Oliwia

Dowódca drużyny

2

Gorczyca Patrycja

Zastępca dowódcy drużyny  

3

Berkowicz Agnieszka

Sekretarz

4

Wojnarowicz Elżbieta

Kronikarz

5

Tuchowska Agnieszka

Członek

6

Walewska Natalia

Członek

7

Stygar Gabriela

Członek

8

Rewiś Izabela

 Członek

9

Stój Milena

Członek

 

10 Gorczyca Weronika Członek

11

Tuchowska Monika Członek
12 Marszałek Izabela Członek
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    

CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ (CHŁOPCY)

Lp.

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

Ćwiklik Aleksander

Dowódca drużyny

2

Rewiś Norbert

Zastępca dowódcy drużyny

3

Owczarski Jakub

Członek

4

Zięba Jakub

Członek

5

Rozpara Norbert

Członek

6

Kosiński Dawid

 Członek

7

Acela Przemysław

 Członek

8

Stygar Wiktor

 Członek

9

Skałba Łukasz

 Członek

 

10 Skałba Szymon Członek
11 Kozioł Kamil Członek
12 Nowak Hubert Członek
13 Stój Antoni Członek
14    
15    
16    
17    
18    
19    

KONTAKT

 

E-mail:osppustawola@op.pl

 

Polecane strony

 

  photo logo_osp_sw_zps9906acfc.jpg

 

 photo logo-stopka_zpsc7b22b37.png

 

 photo logo_osp_sw_zps3e350265.jpg

 

 

 

 photo logo-stopka_zpsefcc8fdd.png

 

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
Licznik odwiedzin: Katalog